Välkommen till en byggfirma med spetskompetens​

Med fyrtio års erfarenhet i byggbranschen vet vi hos Nils Bengtsson Byggnads AB att hög kvalitet till rätt pris är vad kunden vill ha. Vi är specialiserade på byggverksamhet och framför allt hyresgästsanpassning. Våra kunder är mestadels kommuner, landsting och fastighetsbolag i Stockholmsområdet. Alla med högt ställda krav på kompetens och utförande.

I VERKSAMHETEN UTAN ATT MÄRKAS

Vi är specialiserade på byggprojekt i befintliga, publika lokaler där kundens verksamhet fortgår under byggnadsarbetet. Genom att ta så lite plats som möjligt och alltid hålla rent och snyggt omkring oss visar Nils Bengtsson Byggnads AB respekt för kundens pågående verksamhet. Just därför blir vi ofta anlitade för projekt på sjukhus eller i affärslokaler.

KUNDEN I FOKUS

Vi tror på en tät och personlig kontakt mellan beställare och projektledning. I den expansiva fas som följer med hög kvalitet och efterfrågan lägger Nils Bengtsson Byggnads AB extra vikt vid hög kompetens i rekryteringen av projektledare. Att hålla en tät och personlig kontakt skapar trygghet för beställaren, ett gott samarbete och därmed nöjda kunder.

Vi är ett BF9K-företag

Nils Bengtsson Byggnads AB är godkänd enligt byggmästarföreningens produkt-certifieringssystem BF9K vilket garanterar dig som kund ett byggprojekt som är säkrat vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Med fyrtio års erfarenhet i branschen har Nils Bengtsson Byggnads AB byggt upp en hög kompetens och ett brett nätverk av underleverantörer. Det innebär att vi kan leverera en helhetsprodukt med hög kvalitet oavsett förfrågan.

För oss är det självklart att slutleverans stämmer väl överens med, eller överträffar kundens vision. För att säkerställa hög kundnöjdhet arbetar vi i nära dialog med beställare under hela projektet.

Scroll to Top